MATEMATYKA  g. 9.00
J. ANGIELSKI g. 10.40
J. POLSKI g. 12.30

CODZIENNIE PRZEZ CAŁE FERIE

CENA: od 40 zł za zajęcia(przy zakupie całego kursu tj. 60 h)
60 h zajęć, 30 tematów do wyboru
ONLINE LUB STACJONARNIE
CENNIK:
POJEDYNCZE ZAJĘCIA 2h: 60 zł
JEDEN DZIEŃ: 150 zł
JEDEN PRZEDMIOT 2 TYG. 460zł
JEDEN TYDZIEŃ 3 PRZEDMIOTY: 690 zł
DWA TYGODNIE 3 PRZEDMIOTY: 1200 zł
MOŻLIWOŚĆ ZAKUPIENIA OBIADU - II DANIE (g. 12.10, koszt 15 zł za obiad)

Question Title

* 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji kursu. 
Administratorem danych osobowych jest FUNSCIENCE.pl Ryszard Markowicz, organizujący kursy pod nazwą EPIC - Centrum Nowoczesnej Edukacji. Dane są przetwarzane w celu realizacji zgłoszenia na kurs. Zgodnie z art. 6 ust.1. lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji usług. Uprzejmie informujemy, iż masz prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia realizację usług dostępnych w serwisie.
 

Question Title

* 2. Imię i Nazwisko dziecka

Question Title

* 3. Dane rodzica

Question Title

* 4. Uwagi o stanie zdrowia dziecka

Question Title

* 5. WYBÓR ZAJĘĆ - PIERWSZY TYDZIEŃ

Question Title

* 6. WYBÓR ZAJĘĆ - DRUGI TYDZIEŃ

Question Title

* 7. UCZESTNICTWO

Question Title

* 8. OBIADY (+15 zł/dzień)

T