Quận King và các thành phố đối tác đang thu thập thông tin để hiểu thêm các nhu cầu và kinh nghiệm của các cá nhân và cộng đồng có nguy cơ bị phân biệt đối xử và những người gặp phải rào cản trong việc tiếp cận các cơ hội. Luật pháp liên bang, tiểu bang, và địa phương cấm việc phân biệt đối xử về nhà ở đối với một số nhóm người. Các câu hỏi nhân khẩu sau đây giúp đem lại cho chúng tôi các thông tin cơ bản về các lớp người được bảo vệ mà quý vị có thể là một trong số đó. Tất cả các câu hỏi đều không bị bắt buộc phải trả lời--xin vui lòng trả lời với thông tin mà quý vị cảm thấy thoải mái khi cung cấp.

Được bảo vệ bởi:
Luật Pháp Liên Bang
Chủng Tộc
Màu Da
Nguồn Gốc Quốc Gia
Tôn Giáo
Giới Tính
Khuyết Tật
Tình Trạng Gia Đình

Luật Pháp Tiểu Bang Washington
Tín Ngưỡng 
Tình Trạng Hôn Nhân 
Tình Trạng Quân Nhân / Cựu Quân Nhân 
Tình Trạng Sử Dụng Động Vật Dịch Vụ hoặc Động Vật Hỗ Trợ 
Nguồn Thu Nhập

Luật Pháp Quận King (chưa hợp nhất)
Tuổi
Tổ Tiên


Question Title

* 1. Zip code của quý vị là gì?

Question Title

* 2. Xin vui lòng lựa chọn chủng tộc /dân tộc của quý vị (đánh dấu vào tất cả các lựa chọn phù hợp).

Question Title

* 3. Xin vui lòng chọn độ tuổi của quý vị.

Question Title

* 4.  Giới tính nào phù hợp với quý vị nhất?

Question Title

* 5. Quý vị có tự xem mình là thành viên của cộng đồng Đồng Tính Nữ, Đồng Tính Nam, Song Tính, Chuyển Giới, Đồng Tính Luyến Ái (LGBTQ) không?

Question Title

* 6. Nguồn gốc quốc gia của bạn là gì?

Question Title

* 7.  Ngôn ngữ chính mà quý vị sử dụng ở nhà là gì?

Question Title

* 8. Quý vị hoặc thành viên trong gia đình có khuyết tật không?

Question Title

* 9.  Có bao nhiêu đứa trẻ sống trong nhà của quý vị?

Question Title

* 10.  Quý vị thích hoặc không thích điều gì về nhà cho thuê hoặc đang rao bán tại cộng đồng của mình?

Question Title

* 11.  Quý vị có thể sống được trong cộng đồng mà mình lựa chọn không?

Question Title

* 12.  Lần cuối quý vị chuyển nhà đi là khi nào?

Question Title

* 13.  Hãy cho chúng tôi biết về lần chuyển nhà gần đây nhất hoặc sắp tới của quý vị. Tại sao quý vị chuyển nhà? Quý vị có nghĩ rằng mình sẽ phải chuyển đi lần nữa trong tương lai không? Nếu có, tại sao?

Question Title

* 14. Quý vị có từng hoặc đang gặp phải tình trạng bất an về nhà ở không?

Question Title

* 15.  Quý vị có từng gặp phải vấn đề trong việc bảo đảm nhà ở chưa? Nếu có, tại sao? (Đánh dấu vào tất cả các lựa chọn phù hợp)

Question Title

* 16. Nếu quý vị gặp phải hành vi phân biệt đối xử, quý vị có biết tìm trợ giúp ở đâu không?

Question Title

* 17. Nếu quý vị đang thuê nhà, quý vị có đang trả hơn 30% thu nhập của mình vào tiền thuê nhà không?

Question Title

* 18.  Nếu quý vị đang thuê nhà, quý vị có cảm thấy mình có thể mua được nhà không?

Question Title

* 19. Nếu quý vị là chủ sở hữu nhà, quý vị có dự tính, hoặc hiện có một hoặc nhiều khoản sửa chữa cho nhà của mình mà quý vị không đủ khả năng để thực hiện hoặc giữ nhà trong điều kiện an toàn và có thể sống được (ví dụ: sửa chữa mái nhà) không?

Question Title

* 20. Những đặc điểm của khu vực mà quý vị muốn sống là gì?

Question Title

* 21. Cộng đồng của quý vị cần những đặc tính gì để phát triển mạnh?

0 of 21 answered
 

T