Λίγα λόγια για την έρευνα

Σας ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να συμμετάσχετε σε αυτή την έρευνα, που ως κύριο στόχο έχει να αναγνωριστεί το επίπεδο ευαισθητοποίησης και επίγνωσης των Ελλήνων σε σχέση με την ενεργειακή φτώχεια. Οι απαντήσεις σας θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε ποιες είναι οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν καθώς και ποιες είναι οι ανάγκες και οι προτεραιότητες των νοικοκυριών, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα.

Σε αυτήν την έρευνα δεν θα σας ζητήσουμε προσωπικές πληροφορίες, όπως όνομα, διεύθυνση κατοικίας κλπ. Θα σας ζητηθεί όμως να απαντήσετε σε ερωτήσεις όπως η πόλη που διαμένετε, η ηλικία σας,  η οικογενειακή κατάστασή σας, και κάποια ακόμη στοιχεία τα οποία μας είναι απολύτως χρήσιμα για την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ώστε να τεκμηριώσουμε τα συμπεράσματά μας. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιευτούν σε μία έκθεση στο τέλος του 2018.

Η έρευνα είναι πρωτοβουλία του INZEB - Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης και του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ Ελλάδας.

Οι ερωτήσεις με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά πεδία. Θα χρειαστείτε περίπου 10 λεπτά για να το ολοκληρώσετε. Η έρευνα θα είναι ανοιχτή μέχρι τη Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες ή οποιαδήποτε διευκρίνιση, επικοινωνήσετε μαζί μας στο hello@inzeb.org

Question Title

Image
Δημογραφικά στοιχεία

Question Title

* 1. Δημογραφικά στοιχεία

Οικογενειακή κατάσταση

Question Title

* 2. Οικογενειακή κατάσταση

Αριθμός μελών του νοικοκυριού

Question Title

* 3. Αριθμός μελών του νοικοκυριού

Πόσα από τα μέλη που αναφέρατε στην προηγούμενη ερώτηση, είναι παιδιά; 

Question Title

* 4. Πόσα από τα μέλη που αναφέρατε στην προηγούμενη ερώτηση, είναι παιδιά; 

Ηλικία

Question Title

* 5. Ηλικία

Εκπαίδευση

Question Title

* 6. Εκπαίδευση

Εργασιακή κατάσταση

Question Title

* 7. Εργασιακή κατάσταση

T