Εισαγωγή

Εκτός από τις νομικές υποχρεώσεις όπως αυτές απορρέουν από τις Ευρωπαϊκές και Εθνικές οδηγίες, οι ενεργειακοί έλεγχοι προσφέρουν πολλά οφέλη τόσο στους μικρούς όσο και στους μεγάλους καταναλωτές ενέργειας. Oι ενεργειακοί έλεγχοι μπορούν να εντοπίζουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας σε μια επιχείρηση, ως εκ τούτου δίνουν την δυνατότητα μείωσης του ενεργειακού κόστους, βελτίωσης της κερδοφορίας και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.
Στόχος αυτής της έρευνας είναι η αναγνώριση του βαθμού επίγνωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και οργανισμών σε σχέση με τα οφέλη που απορρέουν από τη διεξαγωγή ενεργειακών ελέγχων και την εφαρμογή συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης. 

Η έρευνα πραγματοποιείται από το ΙΝΖΕΒ (www.inzeb.org) σε συνεργασία με το Eλληνικό Παράρτημα του Association of Energy Engineers (www.aee-greece.gr).

Δήλωση Διαχείρισης και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR):
Η έρευνα αυτή είναι ανώνυμη καθώς κανένα προσωπικό ή εταιρικό στοιχείο (όνομα συμμετέχοντα, επωνυμία επιχείρησης/οργανισμού, e-mail προσωπικό ή εταιρικό, website κλπ) δεν απαιτούνται. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τη σύνταξη μίας έκθεσης, η οποία θα είναι αποτέλεσμα επεξεργασίας των απαντήσεων που θα λάβουμε και θα είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή.

Στο τέλος της έρευνας, και μόνο εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση ώστε να σας αποσταλεί η έκθεση ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση αυτή, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση θα χρησιμοποιηθεί μόνο για αυτόν τον σκοπό και θα παραμένει στη βάση δεδομένων μας μέχρι την ολοκλήρωση και δημοσιοποίηση της έρευνας.
Για όποια ερώτηση ή απορία σχετικά με την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης inzeb@inzeb.org  

Question Title

Image

Question Title

* 1. Η θέση που κατέχω στην επιχείρηση είναι:

Question Title

* 2. Πόσα άτομα απασχολεί η επιχείρησή σας σε όλες τις εγκαταστάσεις της, εξαιρουμένων των ιδιοκτητών και συνεργατών;

Question Title

* 3. Τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας αποδίδουν οικονομικό όφελος. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα τα χρήματα που εξοικονομήθηκαν από τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας αποζημιώνουν το αρχικό κόστος των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας. Υπάρχει κάποιο μέγιστο χρονικό όριο που είστε διατιθέμενοι να περιμένετε για την απόσβεση μιας επένδυσης ενεργειακής αποδοτικότητας;

Question Title

* 4. Έχει η επιχείρησή σας υλοποιήσει οποιαδήποτε μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας στο παρελθόν;

T