Application Survey

Cảm ơn bạn đã điền vào bản khảo sát cho quỹ cứu trợ người bán dâm năm 2020. Điều này được Scarlet Alliance một hiệp hội lao động tình dục Úc quản lý, với sự giám sát của các tổ chức mại dâm dựa trên mỗi tiểu bang và lãnh thổ.

Quỹ cứu trợ này đang được điều hành chủ yếu dựa trên thiện chí và từ sự quyên góp, bởi một số nhân viên tổ chức gái mại dâm và tình nguyện viên trên khắp đất nước.

Khả năng cung cấp tiền hỗ trợ khẩn cấp của chúng tôi bị giới hạn ở số tiền chúng tôi nhận được trong các khoản quyên góp. Có khả năng nhu cầu sẽ vượt quá số tiền chúng tôi nhận được trong quyên góp. Mỗi người một lá đơn và có thể là $100, $200 hoặc $300. Chúng tôi biết rằng điều này là không đủ, nó nhằm mục đích cung cấp một số hỗ trợ cho những người trượt hoặc không đủ điều kiện nhận sự trợ giúp từ chính phủ. Chúng tôi đề nghị bạn xem xét tất cả những sự lựa chọn có sẵn khác trước khi bạn nộp đơn cho nguồn tiền hỗ trợ này.

Thật rất tiếc, chúng tôi không thể cung cấp tiền nhanh được. Nếu đơn của bạn thành công, số tiền sẽ được chuyển từ tài khoản Scarlet Alliance sang tài khoản ngân hàng của bạn vào ngày làm việc vào thứ Năm tuần sau. Nếu bạn nộp đơn vào Thứ Tư hoặc Thứ Năm, đơn đăng ký của bạn sẽ không được xét duyệt cho đến tuần sau.

Những thông tin cá nhân này không được lưu giữ hoặc lưu trữ, để bảo đảm sự bảo mật cho các bạn. Các câu hỏi là để giúp xác định đủ điều kiện của bạn cho quỹ tài trợ. 

Bạn cung cấp cho chúng tôi càng nhiều thông tin, thì chúng tôi càng hiểu được hoàn cảnh của bạn để có thể đánh giá tờ đơn của bạn tốt hơn.

Nếu bạn cần hỗ trợ khủng hoảng ngay lập tức, vui lòng liên hệ với tổ chức của người bán dâm ở tiểu bang hoặc lãnh thổ của bạn để được hỗ trợ. https://redbook.scarletalliance.org.au/home/sex-worker-orgs/

Question Title

* 1. Bạn có phải còn làm trong ngành nghề mại dâm không?

T