Hea küsitlusele vastaja!

Hea küsitlusele vastaja!

Pärast 2017. aasta oktoobris toimunud kohalike omavalitsuste valimisi tekkis Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade ühinemisel Elva vald. Meie kõigi eesmärk on, et meie valla elanike elu muutuks pidevalt veelgi paremaks – et teenused oleksid Teile kättesaadavad ja kvaliteetsemad. Seepärast palume Teil leida 25 minutit, et vastata meie küsimustele. Küsitluse tulemuste abil saame meie teha järeldusi, millistes valdkondades peame uues vallas Teile pakutavaid teenuseid või teenindust parandama ja milliste valdkondadega olete rahul.

Ka järgnevatel aastatel on meie soov regulaarselt koguda Teie tagasisidet valla teenustega rahulolu osas, et saada Teie hinnangut, kas teenused, mida omavalitsus Teile pakub, on tasemel.

Küsimustikule vastamine ei võta rohkem kui 25 minutit, vastamine on anonüümne. Kui küsitluse täitmine peaks pooleli jääma, siis on võimalik seda jätkata samast seadmest küsitluse linki avades.

Palume Teie tagasisidet hiljemalt 16.detsembriks 2018

Küsimustikule vastates tekkivate probleemide või küsimuste korral pöörduge julgesti arendusspetsialist Allan Alliku poole meiliaadressil allan.allik@elva.ee

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist, meetme “Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus” raames.


Question Title

Image

T