Hea küsitlusele vastaja!

Sügisel, peale kohalike omavalitsuste valimisi oktoobris 2017, luuakse ühinevatest omavalitsustest –  Elva linnast, Konguta, Rannu, Rõngu, Palupera ja Puhja vallast Elva vald. Meie kõigi eesmärk on, et meie valla elanike elu muutuks seejärel veelgi paremaks – et teenused oleksid Teile samamoodi kättesaadavad ja kvaliteetsemad. Seepärast palume Teil leida 10 minutit, et vastata meie küsimustele. Küsitluse tulemuste abil saame meie teha järeldusi, millistes valdkondades peame uues vallas Teile pakutavaid teenuseid või teenindust parandama ja milliste valdkondadega olete rahul.

Ka järgnevatel aastatel on meie soov samuti koguda Teie tagasisidet siis juba ühinenud valla teenustega rahulolu osas, et saada Teie hinnangut, kas teenused, mida omavalitsus Teile pakub, on samal tasemel kui ühinemise eelselt või mitte. Teie vastused tänasele küsitlusele on väga olulised, et järgmistel aastatel võrrelda, kas ühinemise tulemusel on Teie elu Elva vallas muutunud veelgi paremaks ja teenused kättesaadavamaks või mitte.

Küsimustikule vastamine ei võta rohkem kui 10 minutit, vastamine on anonüümne. Palume Teil märkida vaid tänase elukoha omavalitsus, et saaksime tulemusi ja elanike rahulolu ka tänaste omavalitsuste vahel võrrelda.
 
Palume Teie tagasisidet hiljemalt 30.06.2017.
 
Küsimustikule vastates tekkivate probleemide või küsimuste korral pöörduge julgesti ühinemisprotsessi koordinaatori Kertu Vuks poole meiliaadressil kertu.vuks@elva.ee või telefonil 58137086.


Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist, meetme “Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus” raames.

Image
Report a problem

T