Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije provodi ovu anketu s ciljem dobivanja boljeg uvida u stavove, probleme i motivaciju ekoloških poljoprivrednika. Vaši odgovori pomoći će nam pri izradi Programa razvoja ekološke poljoprivrede u Zagrebačkoj županiji do 2030. – akcijski plan.

Anketa je posve anonimna, a za ispunjavanje je potrebno manje od 10 minuta. Zahvaljujemo na Vašim odgovorima!

Question Title

1. Spol

Question Title

2. Dob

Question Title

3. Obrazovanje

Question Title

4. Veličina poljoprivrednog gospodarstva

Question Title

5. Prije koliko vremena ste se preusmjerili na ekološku proizvodnju:

Question Title

6. Da li je Vaše cijelo gospodarstvo u ekološkoj proizvodnji ili imate paraleleno i konvencionalnu proizvodnju

Question Title

7. U postotku, koliki dio Vašeg gospodarstva je u ekološkoj proizvodnji

Question Title

8. Prevladavajući tip proizvodnje

Question Title

9. U odnosu na konvencionalnu, kakvi su Vam prinosi nakon preusmjerenja na ekološku proizvodnju

  manji 10-25% manji 25-50% manji 50-75% manji 75-100% jednaki veći nemam ovu proizvodnju
Ratarska proizvodnja
Stočarska proizvodnja
Mješovita (ratarska i stočarska)
Voćarska proizvodnja
Vinogradarska proizvodnja
Povrtlarska proizvodnja
Cvjećarska proizvodnja
Nešto drugo

Question Title

10. Kolika je cijena Vaših ekoloških proizvoda u odnosu na konvencionalne

Question Title

11. Kako ocjenjujete profitabilnost Vaše poljoprivredne proizvodnje

Question Title

12. Kako ocjenjujete profitabilnost Vaše poljoprivredne proizvodnje u odnosu na razdoblje prije prelaska na ekološku poljoprivredu

Question Title

13. Da li ste zbog prelaska na ekološku proizvodnju kreditno zaduženi

Question Title

14. Kroz koje prodajne kanale prodajete svoje proizvode
(1=najmanje, 5=najviše)

  1 2 3 4 5 Nemam ovaj oblik prodaje
Prodaja na gospodarstvu
Prodaja na tržnici
Dostava kupcu
Prodaja supermarketima
Prodaja drugim trgovinama
Prodaja preko grupa solidarne razmjene
Prodaja otkupljivačima

Question Title

15. Prema Vašoj procjeni, tko su najčešći kupci Vaših proizvoda
(1=najmanje, 5=najviše)

  1 2 3 4 5
Obitelji s malom djecom
Umirovljenici
Jednočlane obitelji

Question Title

16. S kojom od slijedećih agro-tehničkih mjera imate najviše problema kao ekološki proizvođač (1=najmanje, 5=najviše)

  1 2 3 4 5 Ne primjenjujem ovu mjeru
Zaštita bilja
Kontrola korova
Gnojidba
Široki plodored
Nabava specifične mehanizacije
Prilagodba stočnih nastambi
Liječenje stoke

Question Title

17. Koji od slijedećih ekonomskih problema imate kao ekološki proizvođač (1=najmanji, 5=najveći)

  1 2 3 4 5
Manji prihodi zbog nižih prinosa
Nemogućnost postizanja više cijene proizvoda
Plasman proizvoda (prodajni kanali)
Više rada
Manjak radne snage
Dodatne investicije
Skuplja proizvodnja (repromaterijal, troškovi nadzora, itd.)

Question Title

18. Koji od slijedećih problema u društvenim odnosima doživljavate kao ekološki proizvođač (1=najmanji, 5=najveći)

  1 2 3 4 5
Manjak podrške u obitelji
Nerazumijevanje/ismijavanje zajednice

Question Title

19. Koji od slijedećih administrativnih problema imate kao ekološki proizvođač (1=najmanji, 5=najveći)

  1 2 3 4 5
Zahtjevna „papirologija“
Dodatne kontrole

Question Title

20. Što Vas je od slijedećeg najviše motiviralo na preusmjerenje na ekološku proizvodnju (1=najmanje, 5=najviše)

  1 2 3 4 5
Veći profit
Veće potpore
Ostvarivanje dodatnh bodova za mjere ruralnog razvoja
Zabrinutost za zdravlje zbog korištenja agro-kemikalija
Briga za zdravlje obitelji i kupaca
Briga za dobrobit životinja
Briga za prirodu i okoliš
Svjetonazorska bliskost koncepta ekološke poljoprivrede
Prestiž

Question Title

21. Koje mjere Zagrebačke županije bi Vam najviše pomogle kao ekološkom proizvođaču (1=najmanje, 5=najviše)

  1 2 3 4 5
Edukacija proizvođača (uključujući savjetodavne usluge)
Edukacija potrošača
Edukacija ostalih dionika (npr. trgovaca, ugostitelja, općina, javnih ustanova)
Mjere potpore proizvodnji
Investicije u mehanizaciju, objekte i opremu za preradu i skladištenje
Osiguranje plasmana proizvoda kroz javnu nabavu (škole, vrtići i sl.)
Poticanje razvoja kratkih lanaca opskrbe
Potpora zadrugama ekoloških proizvođača
Potpora udrugama ekoloških proizvođača

T