Hur effektiv tycker du att företagets säljorganisation är?

Diagnosverktyget ger en samlad bild av hur effektiv säljfunktionen är. Det kostar inget att delta och vi kontaktar dig för att presentera resultatet. I slutet av enkäten blir du erbjuden att lämna dina kontaktuppgifter.
Du kan även fylla i enkäten anonymt för att själv reflektera över frågorna och din situation - du bidrar också till att referensdatabasen utvecklas.

Väljer du att kontakta oss får du en indikation på inom vilka områden ni har störst potential till utveckling.
Se på din och ditt företags affärsverksamhet så objektivt som möjligt och svara på frågorna. Lycka till :-)!

Question Title

* 1. Din email

Question Title

* 2. Hur många säljare finns i företaget?

Question Title

* 3. Vilken är din funktion i säljorganisationen?

Question Title

* 4. Vilket av nedanstående alternativ beskriver bäst vad ni säljer?

T