Lezersonderzoek E-data & Research

Welkom bij het lezersonderzoek E-data & Research. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt en zijn zeer waardevol: ze kunnen ervoor zorgen dat E-data & Research in inhoud en vorm verbetert. Het invullen van de vragenlijst kost een paar minuten.

Bij voorbaat hartelijke dank voor uw medewerking!

Question Title

* Hoe leest u het blad E-data & Research? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* Wat vindt u van de inhoud van E-data & Research?

Question Title

* Het blad bevat naast de artikelen ook een aantal vaste rubrieken. Kunt u aangeven welke rubrieken u leest? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* Vindt u dat bepaalde thema's te veel of juist te weinig aan bod komen?

Question Title

* Zou u het blad voortaan alleen digitaal willen ontvangen?

T