Dự án Eco-Fair do Liên minh châu Âu tài trợ, được chủ trì thực hiện bởi Viện Nghiên cứu và Phát triển Ngành nghề Nông thôn Việt Nam (VIRI), đồng thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Sáng tạo và Phát triển bền vững (CCS), Công ty TNHH Trung tâm Sản xuất sạch hơn (VNCPC) và Công ty Funzilife Oy Ltd (Funzi), triển khai trong 3 năm (2020- 2023).

Với mục tiêu giới thiệu, kết nối giao thương, tạo cơ hội kinh doanh, xúc tiến thương mại giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Châu Âu, dự án Eco-Fair sẽ cử cán bộ giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp tham gia hội chợ tại Châu Âu.

Các doanh nghiệp quan tâm muốn gửi hàng tham gia hội chợ xin vui lòng điền thông tin dưới đây.

Question Title

Hình ảnh

Question Title

* 1. Thông tin liên hệ

Question Title

* 2. Doanh nghiệp có định hướng sản xuất sinh thái - công bằng không?

Question Title

* 3. Sản phẩm của doanh nghiệp đã xuất khẩu?

Question Title

* 4. Các chứng nhận / tiêu chuẩn sản phẩm đã đạt được:

Question Title

* 5. Người giao dịch bằng tiếng Anh đầu mối của Doanh nghiệp

Danh mục các hồ sơ gửi kèm (ưu tiên bằng tiếng Anh):
  • Giới thiệu sản phẩm: Link ảnh sản phẩm (ít nhất là 3-5 ảnh sản phẩm/loại); Bảng giá chào hàng của doanh nghiệp; Sản lượng tối đa /năm.
  • Hồ sơ công ty
  • Tờ rơi quảng cáo sản phẩm

(Doanh nghiệp chuyển các hồ sơ dưới đây theo dạng google link hoặc gửi vào email cho cán bộ dự án: lan@viri.org.vn)

Question Title

* 6. Link hồ sơ gửi kèm:

T