We are pleased to be able once again to offer Družina for students from Year 2 – 6. If you wish your child to attend Družina, please fill out this survey by Monday 3rd October, 8am at the latest.

/

Sme radi, že opäť môžeme ponúknuť Družinu pre študentov Year 2 - 6. Ak si želáte, aby ju Vaše dieťa navštevovalo, prosím, vyplňte tento dotazník najneskôr do pondelka 3. októbra do 8hod.  

Question Title

* 1. Full student's name / Celé meno študenta

Question Title

* 2. Year group and the class of your child e.g. Y3KM / Ročník a trieda Vášho dieťaťa napr. Y3KM

Question Title

* 3. Please select the days your child will attend Druzina./ Ak áno, prosím, vyberte dni, kedy bude Vaše dieťa navštevovať družinu.

T