Dijalog s mladima Kantona Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo  je u procesu izrade prvog strateškog dokumenta za mlade Kantona Sarajevo. Proces izrade Strategije prema mladima koordinira Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.  Institut za razvoj mladih KULT je partner Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za pružanje podrške u procesu izrade Strategije prema mladima Kantona Sarajevo. 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je zajedno sa Institutom 2016.g. uradilo Analizu stanja i potreba mladih Kantona Sarajevo na osnovu  kojeg je u započeo proces izrade strategije. U cilju razumijevanja položaja mladih i donošenja kvalitetnog dokumenta Strategije prema mladima Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo će na događaju „Dijalog s mladima Kantona Sarajevo“ otvoriti dijalog sa mladima kako bi se čula mišljenja i prijedlozi za ovaj važan dokument za mlade u Kantonu Sarajevo.

Dijalog s mladima Kantona Sarajevo je namijenjen organizacijama mladih, organizacijama civilnog društva koje se bave mladima i vijećima mladih u Kantonu Sarajevo u cilju dijaloga za razvoj kantonalne strategije prema mladima.

T