Inkubator Digital Dragons to inicjatywa powstała z myślą o młodych studiach tworzących gry komputerowe i mobilne, które chcą wyszlifować swoje umiejętności biznesowe, nauczyć się pitchowania, tajnik monetyzacji i wszystkiego tego, co pozwala przekuć pasję w karierę.

Właściwa rekrutacja do drugiej edycji programu inkubacji rusza jesienią, ale jeśli chcesz, abyśmy pozostali w kontakcie, wypełnij formularz, a my damy Ci znać, kiedy poznamy program warsztatów.

Więcej o Inkubatorze Digital Dragons na stronie: http://www.kpt.krakow.pl/startupy/inkubator-digital-dragons/

Działania realizowane w ramach projektu #R046 pn.: „Baltic Game Industry - Empowering a Booster for Regional Development”, realizowanego w ramach Programu INTERREG Baltic Sea Region 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego.

Question Title

* 1. Imię i nazwisko lidera studia/zespołu

Question Title

* 2. Numer telefonu

Question Title

* 3. Adres e-mail

Question Title

* 4. Nazwa studia/zespołu

Question Title

* 5. Miasto, w którym pracujecie na co dzień

Question Title

* 6. Czy prowadzicie działalność gospodarczą?

Question Title

* 7. Czy działacie na rynku dłużej niż 5 lat?

Question Title

* 8. Liczba osób w studio/zespole

Question Title

* 9. Dlaczego chcielibyście dołączyć do Inkubatora? Opiszcie swoje potrzeby w zakresie inkubacji. Wskażcie obszary, w których widzicie potencjał rozwoju.

Question Title

* 10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Podole 60, 30-394 Kraków, NIP 675-11-57-834, REGON 351381295, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000058058, wysokość kapitału zakładowego: 17.567.000,00 zł, moich danych osobowych oraz danych osobowych pozostałych członków mojego zespołu, zawartych we wstępnym formularzu zgłoszenia mojego studia/zespołu do pilotażu programu inkubacyjnego dla startupów w branży gier komputerowych w ramach Inkubatora Digital  Dragons. Krakowski Park Technologiczny pełni rolę administratora danych na potrzeby realizacji programu inkubacyjnego i będzie przetwarzać  je przez okres nie dłuższy niż rok od dnia zakończenia programu.

Question Title

* 11. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Podole 60, 30-394 Kraków, NIP 675-11-57-834, REGON 351381295, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000058058, wysokość kapitału zakładowego: 17.567.000,00 zł, moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia, w celach marketingowych i promocyjnych obejmujących w szczególności informowanie o ofertach wsparcia, eventach branżowych, technologicznych oraz projektach realizowanych przez KPT. Informacje będą przesyłane drogą elektroniczną.

Question Title

* 12. Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Podole 60, 30-394 Kraków, NIP 675-11-57-834, REGON 351381295, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000058058, wysokość kapitału zakładowego: 17.567.000,00 zł, jako administrator danych osobowych i zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. EU.L nr 119, str.1) zwane dalej: RODO informuje, że:
· podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w wydarzeniu
· posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
· podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią RODO
· w celu realizacji uprawnień lub zgłaszania incydentów należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mailowym iod@kpt.krakow.pl
· w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych i promocyjnych jest ona ważna prze okres 10 lat
· masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznasz, że przetwarzanie twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

T