โปรดให้รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทที่คุณทำงานอยู่ในปัจจุบัน
Tell us about your current company:

Question Title

* 3. บริษัทที่คุณทำงานอยู่ มีเจ้าของ/ผู้บริหารกิจการ เพียงคนเดียวหรือเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันใช่หรือไม่
(Is your current company owned and/or managed by one or more members of the same family?)

T