Đăng ký tham dự

Nhằm tổng kết các hoạt động của Search Engine Marketing 2012. Dưới sự Bảo trợ của Bộ Thông tin Truyền Thông - Hiệp Hội Nội dung Số Việt nam , Ngành SEO Việt nam bao gồm Vinalink, VOC, Dekons, CreativeVietnam, Thegioiseo, CLB SEO Việt nam VIETSEO.VN cùng tổ chức chương trình Đại hội tổng kết SEO 2012 và bàn về Xu hướng Seo tích hợp trong Marketing vào năm 2013 cho tất cả Hội viên và những người làm trong nghề SEO, Social media, Marketing, PR, Branding, Sales ... tại Hà nội và TPHCM

Question Title

* 1. Mời lựa chọn tiêu chuẩn tham dự

Question Title

* 2. Mời điền thông tin cá nhân

Question Title

* 3. Đăng ký tham dự buổi chiều (Phần lễ hội SEO bao gồm liên hoan và giao lưu ca nhạc) - Tùy chọn

T