Со цел да ја олесниме вашата комуникација со нас, подготвивме кратка онлајн анкета со 12 прашања со која сакаме да дознаеме како сакате да комуницирате со нас и како до сега сте нè контактирале.

За анкетата се потребни пет минути. Одговорите ќе ни помогнат информациите да ви станат достапни на начин на кој најмногу ви одговара.

Question Title

1. Колку често лично контактирате со организациите и компаниите за да добиете информации за нивните производи и услуги?

Question Title

2. Колку често ги користите следните канали за комуникација при контактирање на организациите и компаниите?

  1 – никогаш 2 – ретко 3 – понекогаш 4 – често
лични посети или состаноци
телефонски
имејл
друштвени мрежи
апликации за мобилен или таблет (Viber, WhatsApp, Skype, etc.)
други канали 

Question Title

3. Како би сакале да контактирате со Британски совет во блиска иднина?

  1 – воопшто не 2 – веројатно не 3 – веројатно да 4 –секако
веб-страница
телефон
имејл
Фејсбук
Твитер
Посета во канцеларија
Skype
Viber
WhatsApp
Други канали

Question Title

4. На кој јазик сакате да комуницирате со нас?

Question Title

5. Воглавно, колку сметате дека сте добро информирани за нашите производи и услуги?

Question Title

6. Дали сте нè контактирале во последните две години? (Доколку одговорот е не стигнувате до крајот на анкетата)

T