Βασικά στοιχεία - Ταυτότητα

Tο ερωτηματολόγιο αυτό σκοπεύει να καταγράψει όλες τις ομάδες που δεν είναι εγγεγραμμένα σωματεία αλλά λειτουργούν ως θεσμοί για ένα χρονικό διάστημα. Μερικά παραδείγματα είναι οι ομάδες κανταδόρων, σχήματα ελληνικής μουσικής, ομάδες σύγχρονου χορού, θεατρικοί θίασοι, διάφορα μουσικά σχήματα κτλ.

Όνομα της ομάδας

Question Title

* 1. Όνομα της ομάδας

Όνομα της ομάδας με λατινικούς χαρακτήρες ή στα Αγγλικά

Question Title

* 2. Όνομα της ομάδας με λατινικούς χαρακτήρες ή στα Αγγλικά

Εάν η ομάδα σας ανήκει σε κάπιο οργανισμό/θεσμό (π.χ. Δήμο, Πανεπιστήμιο, Σχολείο), αναφέρετε το όνομα του οργανισμού αυτού:

Question Title

* 3. Εάν η ομάδα σας ανήκει σε κάπιο οργανισμό/θεσμό (π.χ. Δήμο, Πανεπιστήμιο, Σχολείο), αναφέρετε το όνομα του οργανισμού αυτού:

Ηλεκτρονική διεύθυνση:

Question Title

* 4. Ηλεκτρονική διεύθυνση:

Τηλέφωνο

Question Title

* 5. Τηλέφωνο

Ιστοσελίδα

Question Title

* 6. Ιστοσελίδα

Αν έχετε Facebook/Twitter/LinkedIn ή προφίλ σε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, σημειώστε το παρακάτω

Question Title

* 7. Αν έχετε Facebook/Twitter/LinkedIn ή προφίλ σε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, σημειώστε το παρακάτω

Όνομα ατόμου επαφής

Question Title

* 8. Όνομα ατόμου επαφής

Επώνυμο ατόμου επαφής

Question Title

* 9. Επώνυμο ατόμου επαφής

Τηλέφωνο ατόμου επαφής

Question Title

* 10. Τηλέφωνο ατόμου επαφής

Ηλεκτρονική διεύθυνση ατόμου επαφής:

Question Title

* 11. Ηλεκτρονική διεύθυνση ατόμου επαφής:

Με ποιο είδος τέχνης ασχολείται κυρίως η ομάδα;

Question Title

* 12. Με ποιο είδος τέχνης ασχολείται κυρίως η ομάδα;

T