Βασικά στοιχεία - Ταυτότητα

Tο ερωτηματολόγιο αυτό σκοπεύει να καταγράψει όλες τις ομάδες που δεν είναι εγγεγραμμένα σωματεία αλλά λειτουργούν ως θεσμοί για ένα χρονικό διάστημα. Μερικά παραδείγματα είναι οι ομάδες κανταδόρων, σχήματα ελληνικής μουσικής, ομάδες σύγχρονου χορού, θεατρικοί θίασοι, διάφορα μουσικά σχήματα κτλ.

* 1. Όνομα της ομάδας

* 2. Όνομα της ομάδας με λατινικούς χαρακτήρες ή στα Αγγλικά

* 3. Εάν η ομάδα σας ανήκει σε κάπιο οργανισμό/θεσμό (π.χ. Δήμο, Πανεπιστήμιο, Σχολείο), αναφέρετε το όνομα του οργανισμού αυτού:

* 4. Ηλεκτρονική διεύθυνση:

* 5. Τηλέφωνο

* 6. Ιστοσελίδα

* 7. Αν έχετε Facebook/Twitter/LinkedIn ή προφίλ σε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, σημειώστε το παρακάτω

* 8. Όνομα ατόμου επαφής

* 9. Επώνυμο ατόμου επαφής

* 10. Τηλέφωνο ατόμου επαφής

* 11. Ηλεκτρονική διεύθυνση ατόμου επαφής:

* 12. Με ποιο είδος τέχνης ασχολείται κυρίως η ομάδα;

T