Image
* Evropski teden državljanske participacije 2010 (CPW) na Facebooku
* Inštitut za elektronsko participacijo na Facebooku
* Inštitut za elektronsko participacijo na Twitterju


Spoštovani občan in spoštovana občanka!

Prosimo vas, da si vzamete 10 minut časa in izpolnite naslednji vprašalnik. Cilj vprašalnika je ugotoviti obseg in značilnosti vključevanja občanov v javne odločitve. Vprašalnik predstavlja eno izmed aktivnosti v okviru Tedna državljanske participacije, ki poteka po različnih državah Evrope. Koordinator aktivnosti je Državljanska mreža za srednjo in vzhodno Evropo (CEE CN www.ceecn.net). V Sloveniji sta izvajalca vprašalnika Inštitut za elektronsko participacijo (www.inepa.si) in Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacija (www.cnvos.si). Vprašalnik sestavlja 8 vprašanj.

* 1. V kolikšni meri zaupate:

  Zelo Precej Ne preveč Sploh ne Ne vem
Policiji
Sodiščem
Neprofitnim nevladnim organizacijam
Politikom
Državnemu zboru
Občinskemu svetu
Cerkvenim organizacijam

* 2. Ali menite, da lahko vplivate na odločitve, ki vplivajo na kvaliteto življenja v vašem lokalnem okolju? (možen en odgovor)

* 3. Ali ste v zadnjih dvanajstih mesecih naredili naslednje:

  Da
Bili na srečanju z občinskim svetnikom
Bili na srečanju s poslancem/poslanko DZ-a
Bili na srečanju z županom ali njegovim sodelavcem
Bili na srečanju z državnim uradnikom (ne na upravni enoti)
Sodelovali na javnem zborovanju
Sodelovali na demonstracijah ali protestu
Podpisali peticijo
Nič od tega

* 4. Kolikokrat ste s pomočjo Interneta:

  Nikoli Enkrat Več kot enkrat
Napisali e-poštno sporočilo poslancu/poslanki v državnem zboru ali uradniku/uradnici
Podpisali spletno peticijo
Drugim posredovali poziv k akciji, članek ali video prek družabnih spletnih omrežij (Facebook, Twitter, spletni dnevniki ali skupine)
Iskali ali dostopali do informacij javnega značaja.

* 5. V katerem primeru bi se priključili civilni pobudi ali akciji (možnih več odgovorov)

* 6. Spol

* 7. Starost:

* 8. Dosežena stopnja izobrazbe:

Najlepša hvala za sodelovanje!

T