Tisztelt Résztvevő!

A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja felmérést végez a COVID-19 kórházi és szociális menedzsment ajánlások ismertségének, alkalmazásának témakörében.

A Központ munkacsoportja különböző témakörökben készített a járvány alatti megváltozott körülmények menedzselésére ajánlásokat a kórházi és szociális intézmények vezetése számára. Folyamatosan figyelték és rendszerezték a járvánnyal összefüggő információkat, nemzetközi szakirodalmat és tapasztalatokat, melyekből a lényegi elemeket kiemelve állították össze az útmutatókat, melyeket az első hullámban, 2020 márciusától kezdtek feltölteni az EMK és a NEVES honlapjára. A kórházaknak 19 témakörben „COVID-19 menedzsment ajánlásaink”, a szociális intézményeknek 17 témakörben „Szociális válságmenedzsment eszköztár” gyűjtőnév alatt érhetőek el ajánlások.
Jelen felmérésünkkel azt kívánjuk feltárni, hogy a készítők szándékának megfelelő helyekre eljutottak-e az ajánlások, milyen mértékben voltak hasznosíthatók, és hogyan lehet továbbfejleszteni azokat.

A kérdőív kitöltése önkéntes, anonim és kb. 8-10 percet vesz igénybe. Előre is köszönjük segítő együttműködését!

Question Title

* Az Ön legmagasabb iskolai végzettsége: (Csak a befejezett képzést kérjük megjelölni.)

Question Title

* Az Ön egészségügyi ágazatban eltöltött munkaéveinek száma:

Question Title

* Munkahely jellege: (több válasz is lehetséges)

Question Title

* Munkahely elhelyezkedése (milyen jellegű településen helyezkedik el?):

Question Title

* Munkahelyén betöltött pozíciója, beosztása: (több válasz is lehetséges!)

Question Title

* Milyen rendszerességgel és mennyi időt tölt átlagosan COVID-19 járvánnyal kapcsolatos (hivatalos forrásból származó) ismeretterjesztő anyagok, ajánlások, eljárásrendek olvasásával?

Question Title

* Az alábbiak közül ezeken az oldalakon már olvastam a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos általános ismeretterjesztő anyagokat (több válasz is lehetséges):

Question Title

* Kérjük, soroljon fel pár hazai vagy nemzetközi weboldalt, melyeket a COVID-19 járvány megjelenése óta rendszeresen felkeres(ett) a vezetői/menedzseri munkát támogató hasznos ajánlásaik, szakmai anyagaik miatt:

Question Title

* Az alábbiak közül ezeken az oldalakon már jártam/töltöttem le a vezetői munkát támogató ajánlásokat (több válasz is lehetséges):

Question Title

* Honnan szerzett tudomást a COVID-19 menedzsmenti ajánlásokról? (több válasz is lehetséges)

Question Title

* Mikor olvasta ezeket az ajánlókat? (több válasz is lehetséges)

Question Title

* Az útmutatók mely megjelenési formáit kedvelte, melyek voltak a gyakorlatban is praktikusak, használhatóak az Ön számára? (több válasz is lehetséges)

Question Title

* Melyik szociális témakörben megjelent COVID-19 menedzsment ajánlást olvasott illetve alkalmazott már az alábbiak közül?

  Olvastam Bizonyos elemeit fel is használtam Még nem találkoztam vele, de érdekelne Nem érdekel, számomra nem releváns
Sz-1. Sürgős információk közlése
Sz-2. Rendszeres és hiteles kommunikáció a hozzátartozókkal
Sz-3. Rendszeres és hiteles kommunikáció a kliensekkel
Sz-4. Megváltozott munkaköri feladatok
Sz-5. Új munkatársak mielőbbi, önálló munkavégzése
Sz-6. Ideiglenes jogszabályok szerinti munkavégzés
Sz-7. Szolgáltatás nyújtása, feladatellátás útmutatók alapján család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók részére
Sz-8. Jogszabálycsomag szociális alapszolgáltatást nyújtók részére
Sz-9. Jogszabálycsomag szociális szakosított ellátást nyújtóknak
Sz-10. Jogszabálycsomag bölcsődei ellátást és munkahelyi gyermekfelügyeletet nyújtók részére
Sz-11. Munkatársak mentális kiégésének megelőzése – Lelki terhelés csökkentése krízishelyzetben
Sz-12. Takarítás
Sz-13. Ellátottak oktatása, tájékoztatása
Sz-14. Munkatársak karanténban
Sz-15. Megelőzés - A kockázatok csökkentése
Sz-16. Teendők járványügyi készültség idején - Érvénybe lépő jogszabályok veszélyhelyzet megszüntetésével
Sz-17. Teendők járványügyi készültség idején - Bentlakásos szociális intézmények feladatai

Question Title

* Kérjük, sorolja fel, melyek voltak az Ön szerint legjobban kidolgozott tájékoztatók főbb értékei, pozitívumai!

Question Title

* Kérjük, írja le pár szóban, melyek voltak az Ön által olvasott, de az Ön részére legkevésbé hasznos tájékoztatók főbb tulajdonságai, hiányosságai!

Question Title

* Véleménye szerint jelenleg milyen mértékben valósulnak meg a COVID-19 menedzsment ajánlásokban foglaltak az egészségügyi ellátás különböző szintjein általánosságban?

  Az ajánlások alkalmazása nagyrészt nem valósul meg Az ajánlások alkalmazása kis mértékben valósul meg Az ajánlások alkalmazása többnyire megvalósul Az ajánlások szinte teljes mértékben alkalmazásra kerülnek
Bentlakásos szociális intézmény
Nappali ellátást nyújtó szociális intézmény
Éjjeli menedéket, ellátást nyújtó szociális intézmény

Question Title

* Véleménye szerint milyen intézkedések, beavatkozások meghozatalára lenne szükség, amelyek elősegítenék, hogy a szociális ellátás területén teljes körűen megvalósulhassanak az ajánlások?

Question Title

* Ön szerint mitől válhatnának hozzáférhetőbbé, befogadhatóbbá, érdekesebbé ezek az ajánlások?

Question Title

* Volt-e tudomása róla korábban, hogy a fenti útmutatókhoz hasonlóan 2020 tavaszán megjelentek az egészségügyi szakterületre kidolgozott ajánlások is?

Question Title

* Milyen COVID-19 járvánnyal kapcsolatos témakörökben szeretne további ajánlásokat kapni akár a járvány alatti, akár a lecsengés, visszarendeződési időszak vonatkozásában is?

Question Title

* Ajánlaná-e főnökeinek, munkatársainak, családtagjainak vagy más ismerőseinek ezeket az útmutatókat?

Question Title

* Kérjük, ossza meg velünk a kérdőív kitöltése kapcsán felmerült egyéb ötleteit, javaslatait, közlendőit!

Question Title

* Kérjük, értékelje ezt a kérdőívet 1-5-ig érdemjeggyel vagy szöveges formában!
(Az értékelés lehetséges szempontjai: pl. érthetőség, témaválasztás, terjedelem, célvezéreltség stb.)

T