Co-creatie eHealthboek

Geachte innovator,

Welkom bij de online enquete van het co-creatie eHealthboek. Het co-creatie eHealthboek verbindt zoveel mogelijk partijen in de zorg om de implementatie van eHealth significant te versnellen. Ehealth is breed gedefinieerd: van domotica voor langer thuiswonen, sensoren voor valdetectie tot bijvoorbeeld webportalen voor zelfmanagement. Voor meer informatie over het co-creatie eHealthboek ga naar www.aimpact.nl/co-creatie/ en download de brochure.

Wij dagen elke organisatie (zorgverleners, uitvinders, ondernemers, kennisinstellingen etc) in de zorg uit om mee te doen met dit initiatief. Voor elke organisatie zijn er concrete voordelen te realiseren in termen van naamsbekendheid, sneller terugverdienen investering, vergroting omzet, vergroting netwerk, kennisdeling en samenwerking.

Het co-creatie eHealthboek beschikt over een adviesraad met bestuurders en experts welke het initiatief met raad en daad ondersteunt. De adviesraadleden werken bij diverse organisaties, te weten: Mentaalbeter, Pantein, Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra, VGZ, Zorginstituut Nederland, Hilverzorg, UTwente, NICTIZ, Oude Grachtgroep, Gemeente Enschede, DSA/Zorgend Stad, ZZG zorggroep, Hogeschool Windesheim, Reinier de Graaf Ziekenhuis, Erasmus University Rotterdam/Achmea Zorg, TSN Thuiszorg, Espria, ONVZ, Medisch Spectrum Twente, Academisch Medisch Centrum, Zonmw, de Friesland zorgverzekeraar, Actiz, Nederlandse vereniging voor Technische Geneeskunde, Menzis, Philadelphia, Sociaal en Cultureel Planbureau, de jonge specialist, Vittance en HuisartsenZorg Drenthe.

De enquête bestaat uit drie gedeelten:
A. Uw bedrijf, uw visie en uw innovatie/oplossing
B. Belangrijke volwassenheidsaspecten van uw innovatie/oplossing
C. Belangrijke aspecten met betrekking tot implementatie van uw innovatie/oplossing

De gegevens van gedeelte A worden, mits van voldoende kwaliteit, openbaar gebruikt voor het co-creatie eHealthboek. De gegevens van gedeelte B en C worden, na toestemming van u, toegevoegd aan de landelijke database van Aimpact, de organisator achter het co-creatie eHealthboek. En, in overleg met u, gebruikt voor nader onderzoek en de dienstverlening van Aimpact.

Mocht u nadere afspraken willen maken over geheimhouding van specifieke informatie over bepaalde aspecten van uw innovatie/oplossing dan is dat mogelijk. Na afsluiting van het openbare gedeelte A kunt u, voordat wij u voor gedeelte B en C vragen stellen, uw voorkeuren daaromtrent aangeven.
Als u een volledige NDA (Non-disclosure Agreement/geheimhoudingsverklaring) wenst aan te gaan dan kunt u een NDA via de site van Aimpact downloaden en ingevuld via mail aan ons retourneren (U vindt de link op de betreffende pagina).

Door mee te doen met het co-creatie eHealthboek en door ook uw gegevens in de database van Aimpact te laten registreren krijgen relaties in ons netwerk meer en actief informatie over uw innovatie/oplossing. Hoe vollediger uw innovatie 'profiel', hoe sneller u onder de aandacht gebracht wordt bij de juiste partijen. En hoe groter de kans op implementatie en/of opschaling van uw innovatie/oplossing.

Als u op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen van het co-creatie eHealthboek dan kunt u na afloop van de enquete lid worden van de LinkedIn groep co-creatie Zorginnovatieboek. Binnenkort volgt er ook een site. Hierover wordt u nog nader geinformeerd.

Mocht u vragen hebben over het co-creatie eHealthboek of het doel van de enquête dan kunt u met ondergetekende via de mail contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

Co Politiek (ook namens Remco Hoogendijk)
co.politiek@aimpact.nl

 
3% of survey complete.

T