ข้อมูลบริษัทที่คุณทำงานในปัจจุบัน

Question Title

* 2. โปรดระบุขนาดของบริษัทโดยประมาณในรูปแบบของยอดขาย ปี 2558

Question Title

* 3. โปรดระบุขนาดของบริษัทโดยประมาณในรูปแบบของจำนวนพนักงาน ในปี 2558 (ระบุเป็นตัวเลข ไม่ต้องใส่ ,)

Question Title

* 4. บริษัทที่คุณทำงานอยู่ มีเจ้าของ/ผู้บริหารกิจการ เพียงคนเดียวหรือเป็นสมาชิกครอบครัวที่มีนามสกุลเดียวกันใช่หรือไม่

T