Prijava za studente III i IV godine osnovnih studija i studente master studija

Radi izrade Ugovora su nam potrebni SVI traženi podaci. Molimo da koristite latinično pismo (š, đ, č, ć, ž). 
Praksa u RB Kolubara traje 4, u ostalim ograncima po 2 radne nedelje.
Slobodnih mesta od 11.09. ima u svim ograncima i tehničkim centrima

* 1. Ime, ime roditelja, prezime

* 2. Adresa prebivališta iz LK (ulica i broj zgrade, poštanski broj i grad)

* 3. Broj lične karte, jmbg i PU (PS) koja je izdala LK

* 4. Stepen studija

* 5. Godina fakulteta

* 6. Studijski program/ modul/ smer

* 7. Kontakt: mobilni telefon i mail adresa

* 8. Želјeni period održavanja prakse *navesti tačan datum (11.09., 25.09., 09.10, 23.10., 06.11. i 20.11.)

* 9. Željeno mesto održavanja prakse

* 10. Napomena (alternativni termini- ukoliko je navedeni zauzet, željena lokacija..)

T