1. #บาย2018

วัยรุ่นไทยร่วมให้คะแนนสิ่งตั่งต่าง บอกลา 2018
ใช้เวลาทำประมาณ 10 นาที แต่ดีนะ เหมือนได้สรุปและระบายในตัว

Question Title

* อายุตอนนี้ (ใส่ตัวเลขล้วน)

Question Title

* คุณได้รายได้หรือได้ค่าขนมวันละประมาณกี่บาท (ใส่ตัวเลขล้วน)

Question Title

* รหัสไปรษณีย์

Question Title

* ตอนนี้คุณกำลัง...

Page1 / 10
 
10% of survey complete.

T