25% of survey complete.
Благодарим Ви, че отделяте време да попълните нашата онлайн анкета. С нашето изследване се опитваме да разберем как употребявате и какво е мнението Ви за различните видове медии (телевизия, радио, интернет и т.н.) Няма верни и грешни отговори на тези въпроси, важно е Вашето мнение. Всичко, написано от Вас, ще остане напълно анонимно и не може да се използва, за да Ви идентифицира. Попълването на въпросите ще отнеме около 7 минути. Тази анкета е много важна и Вашето мнение наистина има значение!

Question Title

* 1. Какъв вид e Вашата организация?

  Да Не
Младежко-ръководена организация (повечето членове и управителният съвет са младежи)
Организация, която работи с младежи
Не работим с младежи

Question Title

* 2. Какъв брой на година средно са Вашите:

Question Title

* 3. Моля, посочете темите/проблемите, върху които работи Вашата организация?

Question Title

* 4. Сега искаме да Ви попитаме за начините, по които използвате медиите в работата на организацията Ви.

Първо, искаме да разберем с какви медии разполага Вашата организация?

  Да Не
Уебсайт
Телевизия
Блог
Информационен бюлетин, вестник, списание
Wiki-сайтове
Радио
Социални мрежи (Facebook, MySpace, Bebo, Google+, например)
Сайтове за обмен на съдържание (сайтове за подкастинг, обмен на снимки, като Flickr или на видео съдържание като YouTube)
Социални сайтове (Delicious, например)
Сайтове за Микро-блогинг (Twitter, Weibo, например)

Question Title

* 5. Какви други видове медии използва Вашата организация за провеждане на програмните си дейности? Моля, уточнете също колко често се случва това

  Всеки ден Всяка седмица Всеки месец На тримесечие Никога
Уебсайт
Блог
Печатна медия (информационен бюлетин, вестник, списание)
Wiki-сайтове
Радио
Социални мрежи (Facebook, MySpace, Bebo, Google+, например)
Сайтове за обмен на съдържание (сайтове за подкастинг, обмен на снимки, като Flickr или на видео съдържание като YouTube)
Социални сайтове (Delicious, например)
Сайтове за Микро-блогинг (Twitter, Weibo, например)
Телевизия

Question Title

* 6. Какви медии използвате в рамките на Вашата комуникационна стратегия? Моля, уточнете също колко често се случва това.

  Всеки ден Всяка седмица Всеки месец На тримесечие Никога
Уебсайт
Блог
Печатна медия (информационен бюлетин, вестник, списание)
Wiki-сайтове
Радио
Социални мрежи (Facebook, MySpace, Bebo, Google+, например)
Сайтове за обмен на съдържание (сайтове за подкастинг, обмен на снимки, като Flickr или на видео съдържание като YouTube)
Социални сайтове (Delicious, например)
Сайтове за Микро-блогинг (Twitter, Weibo, например)
Телевизия

Question Title

* 8. В следващите въпроси ще Ви попитаме за Вашето мнение за присъствието на младежта в медиите. Как оценявате представителството на младежта в медиите, когато става дума за информираност, новини, шоу програми и т.н. По скала от 1 до 5, като 1 е изобщо не присъства, а 5 е присъства прекалено много:

  Изобщо не присъства (1) Присъства прекалено малко (2) Присъства сравнително добре (3) Присъства силно (4) Присъства прекалено много (5) Не мога да преценя (6)
Политика
Икономика и бизнес
Образование
Култура
Спорт
Забавление
Мода
Природа и опазване на природата
Религия
Здраве
Криминални новини

Question Title

* 9. Какво е Вашето мнение за начина, по който младежта е обрисувана в медиите? Изброили сме няколко определения. Моля, отбележете числото, което според Вас най-добре описва как медиите виждат младежта. Моля, отбележете по едно число за всяко определение.

  1 2 3 4 5 6
1 - Активна; 6 - Пасивна
1 - Образована ; 6 - Необразована
1 - Любезна; 6 - Груба
1 - Организирана; 6 - Неорганизирана
1 - Любопитна; 6 - Незаинтересована
1 - Толерантна; 6 - Нетолерантна
1 - Изобретателна; 6 - Без въображение
1 - Независима; 6 - Зависима
1 - Мирна; 6 - Агресивна
1 - Политична ; 6 - Аполитична

T