17% of survey complete.
Благодарим Ви, че отделяте време да попълните нашата онлайн анкета. С нашето изследване се опитваме да разберем как употребявате и какво е мнението Ви за различните видове медии (телевизия, радио, интернет и т.н.) Няма верни и грешни отговори на тези въпроси, важно е Вашето мнение. Всичко, написано от Вас, ще остане напълно анонимно и не може да се използва, за да Ви идентифицира. Попълването на въпросите ще отнеме около 7 минути. Тази анкета е много важна и Вашето мнение наистина има значение!

T