25% of survey complete.
Благодарим Ви, че отделяте време да попълните нашата онлайн анкета. С нашето изследване се опитваме да разберем как употребявате и какво е мнението Ви за различните видове медии (телевизия, радио, интернет и т.н.) Няма верни и грешни отговори на тези въпроси, важно е Вашето мнение. Всичко, написано от Вас, ще остане напълно анонимно и не може да се използва, за да Ви идентифицира. Попълването на въпросите ще отнеме около 7 минути. Тази анкета е много важна и Вашето мнение наистина има значение!

Question Title

* 1. Вашата медия насочена ли е директно към младежите?

Question Title

* 2. Ако да, как оценявате интересите и нуждите на Вашата целева аудитория?

Question Title

* 3. Коя от следните медии получава повече внимание от младежта? (От гледна точка на Вашата медия)

Question Title

* 4. Каква според вас е причината за предпочитанието на младежта към определена медия? Моля, обяснете

Question Title

* 5. Какъв вид информация според Вас привлича най-много вниманието на младежта?

Question Title

* 6. Според Вас как е представена младежта в съдържанието, предлагано от медиите? По скала от 1 до 5, като 1 е изобщо не е, а 5 е прекалено много

Question Title

* 7. Според Вас доколко младежта е директно включена в създаването на съдържание или в другите дейност на медиите? По скала от 1 до 5, като 1 е изобщо не е, а 5 е прекалено много

Question Title

* 8. Според Вас доколко младежта се интересува от това да бъде включена като обект или целева група в съдържанието, предоставяно от медиите? По скала от 1 до 5, като 1 е изобщо не е, а 5 е прекалено много.

Question Title

* 9. Според Вас доколко младежта се интересува от това да бъде директно включена в работата на медиите? По скала от 1 до 5, като 1 е изобщо не е, а 5 е прекалено много

T