Welkom

Waarom vaccineren sommigen hun dieren wel en anderen niet tegen blauwtong?

Wij vragen uw medewerking bij het onderzoek naar uw beweegredenen als dierhouder.

Het CVI heeft hiertoe deze korte enquête samengesteld. Ook voor u is het een waardevolle mogelijkheid om uw gedachten en gevoelens omtrent het vaccineren tegen blauwtong te kunnen uiten. Deze kennis is van groot belang voor het verbeteren van het dierziektecontrolebeleid in Nederland.

- Het invullen van de enquête kost circa 10 minuten.
- Klik uw antwoord(en) aan in de keuzevakjes.
- Aan het eind van de enquête kunt u extra opmerkingen en/of commentaar kwijt.
- Het is van belang dat degene die de dieren verzorgt en verantwoordelijk is voor de dieren deze enquête invult.

----
In het onderzoek staat vertrouwelijkheid en anonimiteit voorop. Behalve de onderzoeker heeft niemand inzage in de ingevulde enquête. In de rapportage van het onderzoek zullen geen tot een persoon of veehouderij herleidbare gegevens worden opgenomen.

De resultaten van het totale onderzoek worden op de website van het CVI gepubliceerd en zullen in een rapport voor iedereen in te zien op zijn http://www.cvi.wur.nl/NL/publicaties/rapporten/.

T