Screen Reader Mode Icon

Šta podrazumijevamo pod marketingom destinacije

Destinacija se definiše kao zemlja, država, područje, grad ili mjesto, koje turisti mogu posjetiti i koja ispunjava uslove za boravak i prihvat turista. U cilju privlačenja turista, destinacija se može predstaviti na tržištu kroz marketinške aktivnosti, odnosno kroz marketing destinacije. Marketing destinacije je skup unaprijed planiranih aktivnosti koje vode potencijalne putnike od faze da su „svjesni“ to jest da su upoznati sa ponudom neke destinacije, do toga da stvarno rezervišu boravak u toj destinaciji, koristeći se dobro osmišljenim porukama, inspirativnim sadržajima, i ciljanim aktivnostima. Uspjeh destinacije se osigurava kroz usklađivanje turističke ponude destinacije i proizvoda sa potrebama putnika.

Question Title

* 1. Ime i prezime:

Question Title

* 2. Naziv organizacije/firme/institucije:

Question Title

* 3. Kontakt detalji (E-mail adresa/Tel):

T