"ანონიმური ცხელი ხაზის" მეშვეობით კომპანიის თანამშრომლებს, კლიენტებს და სხვა პირებს საშუალება ეძლევათ კომპანიას შეატყობინონ საეჭვო ქმედების ან დარღვევის შესახებ. მიღებული ყველა შეტყობინება კომპანიის მიერ განიხილება კონფიდენციალურობის სრული დაცვით. ამასთანავე, თქვენ საშუალება გეძლევათ გაამჟღავნოთ საკუთარი ვინაობა ან გააკეთოთ განცხადება ანონიმურად.

Question Title

* 1. შეტყობინების წარმომდგენი (სურვილისამებრ):

Question Title

* 2. შეტყობინების წარმომდგენი არის:

Question Title

* 3. გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია (სურვილისამებრ):

Question Title

* 4. გთხოვთ, მონიშნოთ საეჭვო ინციდენტის შესაბამისი სახეობა:

Question Title

* 6. გთხოვთ, მიუთითოთ საეჭვო ინციდენტის ადგილი:

Question Title

* 7. გთხოვთ, მიუთითოთ კომპანიის შესაბამისი დეპარტამენტის დასახელება და/ან სერვის ცენტრი, რომელშიც თქვენს მიერ შემჩნეულ იქნა არაკეთილსინდისიერი ან თაღლითური ქმედება:

Question Title

* 8. შეტყობინება:
(გთხოვთ, შეძლებისდაგვარად სრულად აღწეროთ საეჭვო ინციდენტი, შემთხვევა ან საკითხი. მიუთითეთ თქვენს მიერ აღწერილ შემთხვევასთან დაკავშირებული პირი/პირების ვინაობა, შემთხვევის თარიღი და ადგილი, შესაბამისი დამამტკიცებელი საბუთი/დოკუმენტი ასეთის არსებობისას, ასევე თუ ვის აცნობეთ აღნიშნული ინციდენტის შესახებ)

Question Title

* 9. გსურთ თუ არა რომ კომპანია დაგიკავშირდეთ აღნიშნულ საკითხზე? დადებითი პასუხის შემთხვევაში გთხოვთ მე–3 კითხვაში მიუთითოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია.

T