Réamhrá agus Dearbhú Toilithe

Tá sé mar aidhm ag an suirbhé seo faisnéis a bhailiú chun cuidiú linn sceideal traenála a chur le chéile do na daoine sin ar spéis leo Ceardlann ‘Bíodh Tuiscint agat ar na Meáin’ a reáchtáil taobh istigh dá bpobail féin. Cé go ndéanfar gach iarracht freastal ar gach iarratas, ní hionann comhlíonadh an tsuirbhé seo agus áit a fháil ar an gceardlann.
 
Ní stórálfadh LMÉ do shonraí pearsanta ach chomh fada agus is gá chun na gcríoch thuasluaite.
 
Tá sé de cheart agat faisnéis a fháil, próiseáil do shonraí pearsanta a cheartú, a scriosadh nó a shrianadh chomh maith le cur i gcoinne na próiseála agus an chirt inaistritheachta sonraí a mhéid a shonraítear sa dlí. Is féidir leat do thoiliú a tharraingt siar am ar bith gan cur isteach ar dhlíthiúlacht na próiseála a rinneadh go dtí sin. Tar éis do thoiliú a tharraingt siar scriosfar do shonraí pearsanta láithreach. Is féidir leat do chuid ábhar imní a sheoladh chuig:
Stephanie Comey

Coimisiún na Meán, 2 - 5 Plás Warrington, Baile Átha Cliath 2
+353 1 644 1200
scomey@cnam.ie

Question Title

* 1. Cuir isteach do shonraí teagmhála thíos le go mbeimid in ann teagmháil leat maidir leis an traenáil saor in aisce ‘Bíodh Tuiscint agat ar na Meáin’.

Question Title

* 2. Níl aon réamhthaithí mhúinteoireachta ag teastáil uait chun páirt a ghlacadh sa seisiún ‘traenáil an traenálaí’ seo. Má tá réamhthaithí mhúinteoireachta agat, inis dúinn le go mbeimid in ann iarracht a dhéanamh an traenáil a choigeartú dá réir

Question Title

* 3. Meas tú cé hiad na daoine a mbeadh suim acu freastal ar an gCeardlann ‘Bíodh Tuiscint agat ar na Meáin’ a chuirfeá ar fáil?

Question Title

* 4. Nuair a bheidh an traenáil faighte agat, an mbeifeá in ann gealltanas a thabhairt go gcuirfeá ceardlann ‘Bíodh Tuiscint agat ar na Meáin’ ar fáil laistigh de do phobal, go hidéalach roimh dheireadh mhí Dheireadh Fómhair ?

Question Title

* 5. Nuair a bheidh an traenáil faighte agat, cá bhfuil sé i gceist agat an Cheardlann ‘Bíodh Tuiscint agat ar na Meáin’ a reáchtáil. Ainmnigh an sráidbhaile/baile/ceantar, le do thoil.

T