Các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận thịnh vượng là chìa khóa cho một nền kinh tế lành mạnh và sôi động. Với mục tiêu đó, Thành phố Burien cam kết tạo các điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động dễ dàng hơn. Vui lòng giúp chúng tôi phục vụ quý vị tốt nhất bằng cách gửi lại bản khảo sát này trước Ngày 9 Tháng 11.

Question Title

* 1. Thông Tin Cơ Bản

Question Title

* 2. Quý vị đã sống tại Burien bao nhiêu năm?

Question Title

* 3. Vui lòng đánh dấu tất cả các phương án phù hợp với doanh nghiệp của quý vị:

Question Title

* 4. Doanh nghiệp của quý vị nằm ở khu vực nào của Burien?

Question Title

* 5. Hoạt động chính của doanh nghiệp của quý vị là gì?

Question Title

* 6. Phương án nào mô tả đúng nhất xu hướng lợi nhuận của quý vị tại địa điểm này trong 3 năm qua?

Question Title

* 7. Quý vị có dự định thực hiện bất kỳ điều gì dưới đây trong 5 năm tới không? (Lựa chọn tất cả các phương án áp dụng)

Question Title

* 8. Ba thách thức hàng đầu mà doanh nghiệp của quý vị phải đối mặt là gì?

Question Title

* 9. Ba lợi thế hàng đầu mà Burien cần cung cấp với vai trò là một khu vực để hoạt động kinh doanh?

Question Title

* 10. Mức độ hài lòng tổng thể của quý vị với các dịch vụ của Thành phố như thế nào?

Question Title

* 11. Quý vị thường nhận được thông tin về các hoạt động, sự kiện và dịch vụ của Thành phố Burien bằng cách nào? (Lựa chọn tất cả các phương án áp dụng)

Question Title

* 12. Những loại hình hỗ trợ nào có thể hữu ích nhất cho quý vị trong 5 năm tới? (Lựa chọn tất cả các phương án áp dụng)

Question Title

* 13. Ý kiến tổng thể của quý vị về Burien như một khu vực để hoạt động kinh doanh là gì?


Để trở thành những nhà quản lý môi trường tốt, Hội Đồng Thành Phố đang xem xét một đạo luật yêu cầu các doanh nghiệp phải thay thế các loại nhựa dùng một lần hoặc nhựa tái chế bằng các loại vật liệu thay thế có khả năng phân hủy. Ví dụ về các loại nhựa dùng một lần đang được xem xét bao gồm: đồ đựng thức ăn bằng nhựa, hộp đựng bằng nhựa và xốp, ống hút bằng nhựa, bao bì nhựa, v.v...

Để tìm hiểu thêm về chính sách được đề xuất này và/hoặc cung cấp ý kiến phản hồi cho Thành phố, vui lòng truy cập: www.burienwa.gov/plastics

Question Title

* 14. Quý vị có ủng hộ điều luật yêu cầu các doanh nghiệp thay thế nhựa dùng một lần bằng các vật liệu thay thế có thể phân hủy của Thành phố không?

Question Title

* 15. Quý vị có cho rằng điều luật yêu cầu các doanh nghiệp thay thế nhựa dùng một lần bằng các vật liệu thay thế có thể phân hủy sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp của quý vị không?


Vào tháng 11, Thành phố Burien sẽ tổ chức các buổi hội nghị bàn tròn giữa các chủ doanh nghiệp bằng ba ngôn ngữ khác nhau để thảo luận thêm về nhu cầu của các doanh nghiệp trong Thành phố. Nếu quý vị muốn tham gia vào hội nghị bàn tròn hoặc trao đổi với một nhân viên thành phố, xin vui lòng hoàn thành phần bên dưới và cung cấp thông tin liên hệ qua email cùng với số điện thoại của quý vị

Question Title

* 16. Tôi muốn tham gia vào hội nghị bàn tròn giữa các doanh nghiệp bằng ngôn ngữ sau:

Question Title

* 17. Tôi muốn trao đổi với một nhân viên thành phố để thảo luận về các nhu cầu kinh doanh của tôi

Question Title

* 18. cung cấp thông tin liên hệ qua email cùng với số điện thoại của quý vị

Question Title

* 19. Có điều gì khác mà quý vị muốn nhân viên thành phố biết không?

T