Hej!

Vinnova har bjudit in till en öppen hearing och ett informationsmöte den 13 maj kring sitt program för metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel. Du kan läsa mer om programmet här.

Då alla inte har möjlighet att vara med på denna hearing vill vi erbjuda en möjlighet för hela branschen att formulera vilka behov som bör täckas in av detta program och hur utlysningar inom området bör planeras. Du ger enkelt dina synpunkter genom att svara på frågorna nedan. 

Vi behöver ditt svar snarast men senast den 9 maj.

Tack för att du bidrar till att påverka det nya programmet!

//LIF, RISE, SwedenBIO och SWElife

Kort om satsningen:
Vinnova och Vetenskapsrådet har av regeringen fått i uppdrag att gemensamt utforma ett nationellt program för metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel, som ska göra Sverige till ett av de ledande länderna inom området. Programmet planeras pågå under åtta år med start 2016 och den statliga finansieringen kommer att vara 320 miljoner kronor. Programmet kommer att vara brett och inkludera finansiering av flera olika typer av satsningar.

Question Title

* 1. Jag representerar

Question Title

* 2. Vad ser du som största hinder för ditt företag att växa idag?

Question Title

* 3. Vad ser du för hinder mot att Sverige ska bli ett framgångsrikt land inom utveckling och produktion av biologiska läkemedel?

Question Title

* 4. Vad skulle det här programmet från Vinnova kunna erbjuda som konkret skulle hjälpa ditt företag att utvecklas?

Tack för dina svar!

Vi kommer att sammanställa informationen och framföra branschens önskemål till Vinnova den 13:e maj. Om du är intresserad av att själv delta kan du läsa mer om hearingen och anmäla dig här.

Question Title

Image

T