1.

Beste bewoner,
 
Welkom bij deze vragenlijst. De gezamenlijke rekenkamercommissies van de gemeenten Baarn, Bunnik, Soest, Nieuwegein en IJsselstein voeren, in samenwerking met een onderzoeksbureau, een onderzoek uit naar het functioneren en presteren van Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) met betrekking tot onder meer afvalinzameling en -beheer. De rekenkamercommissies hopen op die manier de gemeenteraad te helpen om meer inzicht te krijgen in RMN en de wijze waarop zij RMN kan aansturen.
 
Onderdeel van dit onderzoek is een enquête naar de tevredenheid van u als bewoner over de dienstverlening van RMN. De resultaten hiervan worden gebruikt om inzicht te krijgen in het functioneren en presteren van RMN en hoe u als bewoner dit ervaart.
 
Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 7 minuten. In de enquête kunt u aangeven hoe tevreden u bent over de verschillende aspecten van de dienstverlening van RMN. Uw gegevens worden anoniem verwerkt door het onderzoeksbureau en kunnen niet worden herleid tot individuele bewoners. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw deelname.


Question Title

* 1. In wat voor type woning woont u?

Question Title

* 2. Hoe tevreden bent u over de afvalinzameling in uw gemeente?

  Zeer ontevreden Ontevreden Een beetje ontevreden Neutraal Een beetje tevreden Tevreden Zeer tevreden Weet ik niet Niet van toepassing
Afvalinzameling in het algemeen
Locaties en containers waar u het afval in uw buurt naartoe kunt brengen
Inzameling van restafval (afval dat u niet sorteert)
Inzameling van GFT (Groente-, fruit- en tuinafval)
Inzameling van papier
Inzameling van glas
Inzameling van PMD (Plastic-, Metaal en Drankpakafval)
Ophaalservice voor grofvuil
Recyclestation (voor bijvoorbeeld hout, grofvuil, klein chemisch afval en electronica)

Question Title

* 3. Zou u het op prijs stellen als er een tweede recyclingstation binnen de gemeente zou komen (voor bijvoorbeeld hout, klein chemisch afval, grofvuil en electronica)

Question Title

* 4. In welke gemeente woont u?

T