* 1. Imię/First name

* 2. Nazwisko/Last Name

* 3. Organizacja (Organization)

* 4. E-mail

T