Po wnikliwym rozważeniu odpowiedz szczerze na poniższe 4 pytania. Odpowiadając, zakładamy, że wszystkie obecnie obowiązujące wymogi bezpieczeńswa dotyczące COVID19 (nakładanie maseczek, dystans społeczny, dezynfekcja rąk, rejstracja online) będą obowiązywały.

Question Title

* 1. Czy Ty i Twoja rodzina planujecie uczestniczyć we Mszy Bozonarodzeniowej?

Question Title

* 2. Jeżeli przydziesz osobiście, to wolisz uczestniczyć we mszy wigilijnej (nocnej) czy w dzień Bożego Narodzenia? (dodatkowe msze mogą być dodane w zależności od Twojej odwiedzi)

Question Title

* 4. Jakie wielkie są twoje obawy związane z fizycznym uczestnictwem we Mszy świętej, które mogłyby uniemożliwić Ci uczestnictwo?

T