PENGENALAN

Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengetahui maklumbalas para penonton mengenai waktu yang lebih sesuai bagi siaran Berita 5:45 petang disaluran RTB Perdana.
 
Dapatan kajian ini nanti akan dapat membantu jabatan Radio Televisyen Brunei dalam membuat keputusan yang lebih tepat mengenai waktu siaran yang lebih sesuai, selaras dengan peranan utama jabatan sebagai media rasmi kerajaan.
 
Kerjasama dan maklum balas biskita adalah sangat-sangat dihargai dan setiap maklumat diterima adalah sulit dan dirahsiakan.
 
Sebarang pertanyaan, awda boleh menghubungi:
Nur Hidayah Narudin
+673 2341308 
nurhidayah.narudin@rtb.gov.bn
Seksyen Penyelidikan & Perkembangan RTB


BAHAGIAN A: DEMOGRAFI RESPONDEN

Question Title

* 1. Jantina:

Question Title

* 2. Umur:

Question Title

* 3. Pekerjaan:

T