Årsmøde 2013 i Vejle - Tilmelding

Velkommen til Vejle - til Årsmøde og Nordic Civil Conference 2013!

I skematikken nedenfor kan du tilmelde dig som deltager i Årsmøde og Nordic Civil.
Husk at markere, hvis du gerne vil deltage i én eller flere i rækken af workshops, idet deltagerantallet til
disse hands-on-sessioner er begrænset. Vi vil løbende følge med i tilslutningen og lukke for tilmelding
til de enkelte workshops, efterhånden som de bliver overtegnede.

Du kan se det fulde program på http://www.bentleyuser.dk/sites/default/files/program_2013_forelobig_20130930.pdf

Antallet af hotelværelser på Munkebjerg er desværre begrænset.
Vi har derfor valgt at lade de første 160 tilmeldte få værelse på Munkebjerg, mens de senere tilmeldte vil få
tildelt værelse på et andet hotel tæt ved. Der vil naturligvis blive arrangeret bustransport til/fra Munkebjerg.

I er som tidligere år velkomne til at dele værelse med en kollega.
Anfør i givet fald meget gerne navn på den, I vil dele værelse med.

Sidste frist for tilmelding er i år sat til onsdag d. 23. oktober.
Når tilmeldingfristen er overskredet, vil du få tilsendt en bekræftelse på din tilmelding med orientering om,
hvilket hotel, du har fået værelse på.

Vel mødt på Munkebjerg!

Question Title

* Fornavn:

Question Title

* Efternavn:

Question Title

* Email:

T