Tisztelt Hölgyem/Uram!

A veszprémi székhelyű Pannon Egyetem 2018 tavaszán felmérést végez a Balaton térségben élő helyi lakosság és a második otthonnal, nyaralóval rendelkezők körében. Kérjük, hogy az alábbi kérdőív kitöltésével Ön is segítse munkánkat. A kérdőív kitöltése anonim, az eredményeket összevontan kezeljük. A kitöltés kb. 20 percet vesz igénybe.
A kutatás az Európai Unió, Magyarország és az Európai Szociális Alap társfinanszírozása által biztosított forrásból az EFOP-3.6.2-16-2017-00017 azonosítójú "Fenntartható, intelligens és befogadó regionális és városi modellek" című projekt keretében valósul meg.
Válaszait köszönjük szépen!

Question Title

* Milyen kötődéssel rendelkezik a Balaton régióban?

T