BAHAGIAN A :  KETERANGAN PERIBADI

Terma & Syarat:
  1. Penyertaan adalah terbuka untuk rakyat dan penduduk tetap Negara Brunei Darussalam yang berumur 15 tahun ke atas sahaja 
  2. Setiap peserta layak untuk menyertai & menang sekali sahaja
  3. Sila pastikan awda mengisikan dengan lengkap Nama, No.Kad Pengenalan & No. Telefon di bahagian akhir kajiselidik ini
  4. Pemenang akan dihubungi oleh pihak RTB
  5. Keputusan panel pemilihan pemenang adalah muktamad
  6. Tarikh tutup penyertaan: 30 September 2020 sebelum jam 4.30 petang
 
Pelbagai hadiah menarik menanti awda!
Panduan : Sila isikan dan tandakan (/) pada petak yang berkenaan

Question Title

* 1. Jantina:

Question Title

* 2. Umur:

Question Title

* 3. Bangsa:

Question Title

* 4. Ugama:

Question Title

* 5. Daerah:

Question Title

* 7. Pekerjaan:

T