Zbadaj charakter i tematykę pytań

JEST TO PRZYKŁADOWY TEST!!!
Poniżej zamieszczone zostały przykładowe pytania, które mogą pojawić się na pierwszym etapie konkursu.  Oczywiście baza pytań konkursowych jest dużo większa, ale charakter pytań będzie podobny.
 
Dobre odpowiedzi na poniższe pytania z Explorer Test nie gwarantują sukcesu w konkursie, są jednak bardzo dobrym sprawdzianem przygotowania.
 
Pytania na dalszych etapach konkursu są bardziej szczegółowe.

Question Title

* 1. Ile planet jest w Układzie Słonecznym?

Question Title

* 2. Ile planet w Układzie Słonecznym nie ma księżyców?

Question Title

* 3. Związki jakiego metalu powodują, że Mars ma czerwony kolor?

Question Title

* 4. Zaznacz symbole sześciu najważniejszych pierwiastków chemicznych, których kombinacja tworzy większość biologicznych cząsteczek na Ziemi.

Question Title

* 5. Jak się nazywa najnowszy, wysłany przez NASA, łazik marsjański, który wylądował na powierzchni Czerwonej Planety 18. lutego 2021 r.?

Question Title

* 6. Według dominującej hipotezy jakie zdarzenie spowodował zagładę dinozaurów?

Question Title

* 7. Kiedy miało miejsce Wielkie Bombardowanie?

Question Title

* 8. Czy poza Ziemią istnieje woda w Układzie Słonecznym?

Question Title

* 9. Jaki będzie następny etap rozwoju Słońca?

Question Title

* 10. Czy na Marsie kiedyś w przeszłości istniało życie?

T