Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Κύπρος) σε συνεργασία με το Hellenic Observatory (Πανεπιστήμιο London School of Economics - Ηνωμένο Βασίλειο), τον οργανισμό HIV/AIDS Terrence Higgins Trust (Ηνωμένο Βασίλειο) την Κίνηση Συμπαράστασης για το AIDS (Κύπρος) και την Accept ΛΟΑΤ (Κύπρος) διεξάγουν έρευνα αναφορικά με τις ανάγκες και εμπειρίες ατόμων ηλικίας 50 και άνω που ζουν με τον  HIV.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί περίπου 20 λεπτά. Οι απαντήσεις σας θα χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν στην ολοκλήρωση της έρευνας και την παροχή της σχετικής ενημέρωσης σε φορείς λήψης αποφάσεων γύρω από τις ανάγκες των ανθρώπων 50 και άνω που ζουν με τον ιό HIV με στόχο την ανάληψη ενεργειών για αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στις ανάγκες τους.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου εναπόκειται στη δική σας βούληση και όλες οι πληροφορίες που θα μας δώσετε θα κρατηθούν ασφαλισμένες και εμπιστευτικές. Παρόλο που επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε τις απαντήσεις σας στην τελική μας ερευνητική μελέτη, καμιά πληροφορία που θα χρησιμοποιήσουμε δεν θα καταστήσει με κανένα τρόπο εφικτή την ταυτοποίησή σας.

 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΛΕΙΔΙ

Question Title

* Είστε:
Άτομο οροθετικό (ζείτε με τον ιό HIV);

Question Title

* Ηλικίας 50 και άνω;

Εάν απαντήσατε ΝΑΙ και στις δυο πιο πάνω ερωτήσεις τότε προχωρήστε με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.
Εάν έχετε απαντήσει ΟΧΙ στην ερώτηση αριθμός 2 τότε σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Η έρευνα επικεντρώνεται μόνο σε άτομα που ζουν με τον ιό HIV, ηλικίας 50 χρονών και άνω, στην Κύπρο.
 
20% of survey complete.

T