1.

Un o flaenoriaethau Senedd Ieuenctid Cymru yw sicrhau bod mwy o sgiliau bywyd yn cael eu haddysgu yn y cwricwlwm. Yn ogystal ag ymgynghori â phobl ifanc, maen nhw'n awyddus i glywed safbwynt athrawon/darlithwyr, rhieni, gweithwyr ieuenctid a phobl sy'n gweithio yn y byd addysg. Mae cwestiynau'r holiadur hwn yn canolbwyntio'n benodol ar brofiad addysg pobl ifanc rhwng 11-18 oed, ac felly'n canolbwyntio ar addysg uwchradd, y chweched dosbarth a/neu goleg.
Arolwg i athrawon/darlithwyr, rhieni, gweithwyr ieuenctid a phobl sy'n gweithio ym myd addysg yw hwn. Gall pobl ifanc gwblhau holiadur arbennig fan hyn.
 
One of the Welsh Youth Parliament's priorities is making sure that more life skills are taught in the curriculum. As well as hearing the opinions of young people, they would like to gather the views of teachers, education professionals, parents and youth workers. The questions in this survey focus on education between the ages of 11-18 in secondary schools, sixth forms and/or colleges.
This survey is designed for teachers/lecturers, parents, youth workers and education professionals. Young people can complete another version of the survey here.

Question Title

* 1. Dewiswch Iaith | Choose a language

T