Question Title

* 1. האם נכחת באחד מהאירועים במסגרת "ארמונים בירושלים"  שנה שעברה?

Question Title

* 2. מקום מגורך בשנה הנוכחית

Question Title

* 3. גילך

Question Title

* 4. מה הציון שהיית נותן\נותנת לאירוע הזה?

Question Title

* 5. עד כמה את\ה מסכים עם המשפט הבא: למדתי על חשיבות הקשר בין ארמניה והקהילה הארמנית בירושלים

Question Title

* 6. עד כמה את\ה מסכים עם המשפט הבא: זכיתי להכיר יותר את התרבות הארמנית בירושלים

Question Title

* 7. עד כמה את/ה מסכים/ה עם המשפט הבא
האירוע הזה מעשיר את הסצנה התרבותית של ירושלים

Question Title

* 8. אם האירוע ייתקיים שנה הבא, האם תשתתפו?

Question Title

* 9. אם הגעת לאירוע חינמי מה הסיכוי שתקנ.י כרטיס לאירוע שנה הבאה

Question Title

* 10. איך שמעת על האירוע הזה

Question Title

* 11. האם שמעת על הקרן לירושלים

Question Title

* 12. האם את/ה יודע/ת שהקרן לירושלים תומכת בפרויקט זה

Question Title

* 13. כמה פעמים ביקרת במוזיאון הטבע שנה שעברה?

Question Title

* 14. יש לך משהו להוסיף?

T