1. Խնդրում ենք նշել Ձեր սեռը.

2. Խնդրում ենք նշել Ձեր տարիքային խումբը.

3. Ո՞ր մարզում եք բնակվում.

4. Արդշինբանկի ո՞ր ծառայություններից եք օգտվում (օգտվել).

5. Որքա՞ն ժամանակ է՝ օգտվում եք Արդշինբանկի ծառայություններից.

6. Որքանո՞վ է հավանական, որ Ձեր մտերիմներին խորհուրդ կտաք օգտվել Արդշինբանկի ծառայություններից.

7. Առավելապես (առաջնահերթ) ի՞նչը պետք է բարելավի Արդշինբանկը, որպեսզի Ձեր գնահատականն ավելի բարձրանա.

8. Խնդրում ենք գնահատել, թե նշված պնդումներից յուրաքանչյուրը որքանով է բնորոշ Արդշինբանկին. 
Գնահատեք 1-5 բալով, որտեղ «1» ենթադրում է՝ «ընդհանրապես բնորոշ չէ», իսկ «5»՝ «լիովին բնորոշ է».

  1 2 3 4 5 Դժվարանում եմ պատասխանել
Բանկի մասնաճյուղերի աշխատակիցները բարեհամբույր են
Բանկի մասնաճյուղերի աշխատակիցները պրոֆեսիոնալ են, կոմպետենտ և սպասարկում են արագ
Բանկի մասնաճյուղերի աշխատակիցներն պատրաստակամ են՝ զբաղվելու և լուծելու հաճախորդի խնդիրները
Բանկը վստահություն է ներշնչում
Բանկի ծառայությունները հեշտ հասանելի (մատչելի) են
Բանկի ծառայությունները բարձրորակ են
Բանկը հոգատար է իր հաճախորդների նկատմամբ

9. Որքանո՞վ է հավանական, որ բանկային ծառայությունների անհրաժեշտության դեպքում կրկին կդիմեք Արդշինբանկին.

Շնորհակալություն հարցմանը մասնակցելու համար, Ձեր կարծիքը կարևոր է մեզ համար:

   

T