Tujuan tinjauan ini dijalankan adalah untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan penggunaan aplikasi Web 2.0 dalam kalangan guru. Segala maklumat yang diberikan akan DIRAHSIAKAN dan hanya analisis umum akan diterbitkan. Anda hanya perlu meluangkan masa kurang daripada 15 minit untuk melengkapkan tinjauan ini. Kerjasama daripada anda amatlah dihargai. Di samping itu anda juga berpeluang untuk memenangi CABUTAN BERTUAH sebagai tanda penghargaan.

T