Witamy serdecznie!

 
10% of survey complete.
Kierujemy do Państwa, członków Zarządu oraz członków Rad Nadzorczych, ankietę w celu zdiagnozowania sytuacji w organach polskich podmiotów gospodarczych, pod kątem:

·   określenia struktury organów spółek
·   zidentyfikowania kluczowych kompetencji niezbędnych do zajmowania stanowisk w organach spółek
·   zidentyfikowania  innych mechanizmów wykorzystywanych przy podejmowaniu decyzji w procesie powoływaniu członków Zarządów lub Członków Rad Nadzorczych.

Badanie jest częścią projektu UE Accelerate!, mającego na celu promowanie różnorodności wśród kadry zarządzającej.

Ankieta nie powinna zająć więcej niż 20 minut. Prosimy o zaznaczenie odpowiedzi w każdym pytaniu. Wszystkie odpowiedzi pozostaną anonimowe i zostaną zagregowane w celu przygotowania zbiorczego raportu.

Question Title

Obraz

Question Title

Obraz

T