Dane osoby zgłaszającej się

Question Title

* 1. Imię i nazwisko

Question Title

* 2. Adres email

Question Title

* 3. Telefon

Question Title

* 4. Data urodzenia

Question Title

* 5. Adres korespondencyjny

Question Title

* 6. Podaj miasto, z którego będziesz dojeżdżał_a na festiwale (jeżeli jest inne niż adres korespondencyjny)

Question Title

* 7. Uszereguj festiwale w zależności od tego, na który chciałbyś_abyś najbardziej pojechać (najbardziej chcę pojechać - u góry, najmniej - na dole; należy najechać na nazwę festiwalu, kliknąć myszką i przeciągnąć w odpowiednie miejsce)

Question Title

* 8. Komentarz do festiwali (tu możesz napisać na przykład na które festiwale w ogóle nie chcesz lub nie możesz pojechać)

Question Title

* 9. Zgoda na przetwarzanie danych

Question Title

* 10. Brałeś_aś już kiedyś udział w Akcji Letniej? Opisz swoje doświadczenie

Question Title

* 11. Dlaczego chcesz wziąć udział w Akcji Letniej 2016?

Question Title

* 12. Jaki masz pomysł na działania podczas Akcji Letniej 2016? Krótko opisz.

Question Title

* 13. Krótko opisz swoje doświadczenie w Amnesty International

Question Title

* 14. Jaką akcję uważasz za swój aktywistyczny sukces?

Question Title

* 15. Czy masz jakieś doświadczenie poza Amnesty, które może być przydatne podczas Akcji Letniej?

Question Title

* 16. Czy masz doświadczenie w prowadzeniu warsztatów o prawach człowieka i/lub dla AI? Jeżeli tak warsztaty w ramach jakich kampanii prowadziłeś_aś?

Question Title

* 17. Opisz swoje inne umiejętności, zdolności, zainteresowania, pomysły, które mogą się przydać podczas festiwali (np. prowadzenie samochodu, edycja tekstu, robienie i edytowanie zdjęc)

T