• Deutsch
 • English
 • Español
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Norsk
 • Português
 • Română
 • Slovenčina
 • Svenska
 • Türkçe

Introduktion

Under detta år är det viktigt för IF att fokusera på målet att förbättra vår förståelse av den upplevda erfarenheten hos äldre individer med ryggmärgsbråck och hydrocefalus i Europa. Vi förstår att termen "äldre" är relativ och att denna undersökning därför riktar sig till personer som identifierar sig som att de åldras med ryggmärgsbråck och hydrocefalus, från 35 och äldre.

Vi vet att framsteg inom medicinsk vetenskap och snabb utveckling av teknologi haft en signifikant påverkan för överlevnad och långt liv för individer födda med RMBH. Fler och fler personer med RMBH når 55 års ålder - den ålder som World Health Organisation, WHO, satt som början av ålderdomen. Samtidigt vet vi mycket lite om övergången till ålderdom med RMBH och dess inverkan på psykologi, mental förmåga och oberoende.

Vi uppskattar om ni hjälper oss att överbrygga denna kunskapsbrist genom att delta i vår undersökning som kommer att bidra till en explorativ europeisk studie av åldrande med RMBH.

Det är frivilligt att delta och bortsett från de allmänna frågorna i början kan du hoppa över vilken fråga som helst och utelämna svar du inte vill ge. Däremot vill vi uppmuntra dig att svara på så många frågor som möjligt för att förse oss med så mycket användbar kunskap som möjligt.

Frågeformuläret kommer att ta cirka 15-20 minuter att besvara.

Dina svar är anonyma, såvida du inte vill förse oss med din e-post adress, så att vi kan kontakta dig vid behov med anledning av undersökningen. Detaljer om dig själv som du delar med oss, och även dina samlade svar, behandlas konfidentiellt, i enlighet med Europeiska Unionens lagstiftning om privatlivets skydd.

För mer information om undersökningen, ta kontakt med rhoglin03@gmail.com
0 av 39 besvarad(e)
 

T