Dobrodošli v prijavnem obrazcu na izbor za nagrado  ADMA ODLIČNOST LETA  2021!  
Veseli smo vašega sodelovanja. Vašo prijavo oddajte najkasneje do 9. aprila 2021.

Priznanje ADMA ODLIČNOST LETA je prestižno priznanje, s katerim želimo izpostaviti uspešne in perspektivne posameznike, ki delujejo na področju podpore menedžmentu, posameznike, ki gradijo in povezujejo odnose na ravni celotne organizacije ter vse tiste, ki z učinkovito podporo pomembno prispevajo k uspešnosti organizacije, v kateri delujejo.

Prejemnika nagrade razglasimo vsako leto na Kongresu ADMA.

Question Title

* 1. Prijavitelj:

Question Title

* 2. Podatki o prijavitelju

Question Title

* 3. Podatki o kandidatu za prejemnika nagrade ADMA ODLIČNOST LETA 2021 (obvezna priloga: življenjepis kandidata):


POZOR! VELIKOST OKNA BESEDILA JE PREDVIDENA GLEDE NA NAJVEČJE ŠTEVILO ZNAKOV. (v primeru, če se prikaže drsnik pri posameznem oknu je besedila preveč in ga je potrebno skrajšati)

Question Title

* 4. Dosežki kandidata - Navedba in opis projektov s področja pisarniškega poslovanja in poslovne administracije, v katerih je kandidat sodeloval, s poudarkom na zadnjih 12 mesecih (do 2.000 znakov s presledki vred):

Question Title

* 5. Dosežki kandidata - Opis vloge delovnega mesta kandidata za uspeh oddelka oz. organizacije, v kateri je zaposlen (1.500 – 2.500 znakov s presledki vred)

Question Title

* 6. Priporočilo neposredno nadrejenega vodje ali direktorja (500 do 1.500 znakov s presledki vred)

Question Title

* 7. Izjavljam, da so vsi podatki resnični in se strinjam, da lahko komisija v primeru nejasnosti zaprosi za dodatno obrazložitev navedenih podatkov.

Hvala za vašo prijavo! 
Dodatne informacije: izbor@planetgv.si

T